RAL 1001 Beige


Beige

Duits : Beige
Engels : Beige
Frans : Beige
Spaans : Beige
Italiaans : Beige

HEX#d0b084
RGB
Rood:208 (82%)
Groen:176 (69%)
Blauw:132 (52%)
CMYK
Cyaan:0%
Magenta:15%
Geel:37%
Zwart:18%

De kleuren die het dichts in de buurt liggen zijn:


RAL 1001
RAL 1000
RAL 1002
RAL 1014
RAL 3015
RAL 7032
RAL 7044

Meer van RAL kleur Geel

Let op! De kleur kan afwijken door de instellingen van uw computerscherm.